Pytanie

W jaki sposób zresetowac odtwarzacz w przypadku zawieszenia?

Odpowiedź

Wykonaj tzw. „miękki reset”.

  1. Włóż małą szpilkę lub spinacz do otworu resetowania, znajdującego się z tyłu odtwarzacza.
  2. Trzymaj aż do momentu wyłączenia odtwarzacza.
  3. Włącz odtwarzacz za pomocą przycisku zasilania.

Uwaga: Miękki reset nie powoduje utraty bądź uszkodzenia utworów lub danych.

Jeśli miękki reset nie działa, należy przywrócić ustawienia fabryczne odtwarzacza za pomocą Menedżera urządzeń:

  1. Jeśli Menedżer urządzeń nie jest zainstalowany na komputerze, zainstaluj ten program z płyty instalacyjnej CD lub pobierz jego najnowszą wersję ze strony internetowej http://www.philips.com/support i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  2. Zamknij wszystkie pozostałe aplikacje (Windows Media Player, Windows Explorer), które mają dostęp do urządzenia. W przeciwnym razie Menedżer urządzeń nie rozpozna urządzenia. Uruchom Menedżera urządzeń, wybierając kolejno Start->Programy-> Philips Device Manager (Menedżer urządzeń Philips) w komputerze. Wybierz kartę REPAIR w oknie dialogowym.
  3. Wyłącz odtwarzacz. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „+”, a następnie podłącz odtwarzacz do komputera, aż wyświetli się komunikat o zwolnieniu przycisku.
  4. Wybierz nazwę urządzenia SA60xx, a następnie kliknij przycisk OK i REPAIR.  WAŻNE: Po naprawieniu urządzenia muzyka i cała zawartość odtwarzacza zostaną usunięte.
  5. Po naprawieniu urządzenia wyświetli się okno dialogowe. Kliknij przycisk OK i odłącz odtwarzacz od komputera.
  6. Menedżer urządzeń zostanie automatycznie zamknięty po wyświetleniu komunikatu o pomyślnym zakończeniu operacji. Zamknij wszystkie aplikacje i odłącz urządzenie.

Po odłączeniu odtwarzacza od komputera na kilka sekund wyświetli się komunikat „Firmware upgrade” (Aktualizacja oprogramowania sprzętowego), a następnie urządzenie uruchomi się jak zwykle.

Wskazówka: Zainstalowanie najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego zmniejszy ryzyko zawieszania się urządzenia w przyszłości. Więcej informacji można znaleźć w części „W jaki sposób zaktualizować oprogramowanie sprzętowe odtwarzacza”.

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?