Pytanie

Na komputerze zainstalowano program Windows Media Player 11, chce jednak przywrócic wersje Windows Media Player 10. Jakie czynnosci wykonac?

Odpowiedź

Odtwarzacz współpracuje z programem Windows Media Player 11, można jednak przywrócić wersję Windows Media Player 10. Aby to zrobić, wykonaj poniższe czynności.

 1. Odłącz urządzenie od komputera.
 2. Upewnij się, że program WMP11 nie jest uruchomiony. Jeśli okno programu WMP11 jest otwarte, zamknij je przed kontynuowaniem.
 3. Czasami program WMP11 jest uruchomiony i działa w tle. Aby upewnić się, że został on zamknięty, wykonaj poniższe czynności:
 4. Naciśnij klawisze Ctrl+Alt+Delete, aby wyświetlić okno Zabezpieczenia systemu Windows, a następnie kliknij przycisk Menedżer zadań.
 5. Przejdź do karty Procesy, wybierz pozycję wmplayer.exe, a następnie naciśnij przycisk Zakończ proces.
 6. Uruchom Eksplorator Windows. Z menu po lewej stronie wybierz Panel sterowania. Wybierz i uruchom aplikację Dodaj lub usuń programy, jak przedstawiono na rysunku:
 7. W oknie Dodaj lub usuń programy zaznacz opcję Pokaż aktualizacje, jak przedstawiono na rysunku:
 8. Wybierz podane niżej elementy, a następnie kliknij przycisk Zmień lub Usuń, aby odinstalować daną pozycję:
  • Windows Media Player 11
  • WMP11 Media format runtime11
  • Microsoft User mode Driver framework feature pack 1.0.0 (Pre release 5348)
 9. System poprosi o ponowne uruchomienie komputera. Postępuj zgodnie z instrukcjami i uruchom ponownie komputer.
  Uwaga: Ponowne uruchomienie komputera jest konieczne, aby zmiany zostały wprowadzone prawidłowo.
 10. Upewnij się, że trzy powyższe elementy zostały pomyślnie odinstalowane.
 11. Przywrócony został program WMP10.
 12. Podłącz odtwarzacz do komputera.
 13. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Mój komputer i wybierz opcję Zarządzaj, aby wyświetlić okno Zarządzanie komputerem.
 14. Wybierz znajdującą się po lewej stronie opcję Menedżer urządzeń.
 15. Otwórz kartę Urządzenia przenośne, aby wyświetlić listę urządzeń Philips.
 16. Kliknij prawym przyciskiem myszy urządzenie Philips i wybierz opcję Odinstaluj, jak przedstawiono na rysunku:
 17. Odłącz, a następnie ponownie podłącz odtwarzacz do komputera.
 18. Komputer, program WMP10 oraz urządzenie powinno teraz działać prawidłowo.

Uwaga:

Powyższa procedura NIE dotyczy systemu Microsoft VISTA. W przypadku systemu Vista przywrócenie wersji WMP10 nie jest możliwe.

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?