Fråga

Vad kan problemet vara när det inte hörs något ljud vid uppspelningen?

Svar

  • Justera ljudvolymen till en hörbar nivå.
  • Koppla ur enAUX-kabel eller ett par hörlurar från uttaget LINE-IN på sidan av enheten.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?