Fråga

Hur kan jag förbättra radiomottagningen?

Svar

  • För FM: Förläng, vinkla och vrid teleskopantennen för bäst mottagning.
    • Minska antennens längd om signalen är för stark.
  • För MW: Rikta in den inbyggda antennen genom att vrida på hela enheten för bäst mottagning.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?