Fråga

Varför programmeras mina val av favoritspår innan de försvinner?

Svar

De två åtgärderna nedan kan göra att spårvalen programmeras innan de försvinner. Det är inte ett fel.  

  • Öppna skivluckan.
  • Ändra källan till RADIO.

 

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?