Fråga

Hur raderar jag min val av favoritspår som tidigare programmerats?

Svar

  • Öppna skivluckan.
  • Tryck på Stop två gånger under uppspelning eller en gång i STOP-läge.
  • Sätt i ett par hörlurar och koppla sedan ur dem från uttagetLINE-IN på enhetens sida.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?