Pytanie

How come the player has no audio after switching from the FM radio to the MP3 playback mode?

Odpowiedź

Ten problem można rozwiązać, aktualizując oprogramowanie sprzętowe odtwarzacza do wersji 4.1x lub nowszej, wykonując poniższe czynności.  

 1. Podłącz odtwarzacz do komputera.
 2. Uruchom Menedżer urządzeń Philips, wybierając kolejno: Start -> Programy -> Cyfrowy odtwarzacz muzyczny Philips -> SA2XXX -> Menedżer urządzeń Philips SA2XXX
 3. na komputerze. Jeśli ten program nie jest zainstalowany w komputerze, zainstaluj go za pomocą dołączonej płyty CD lub pobierz program dostępny na stronie internetowej www.philips.com/support.
 4. Zamknij wszystkie pozostałe aplikacje, takie jak Windows Media Player lub Windows Explorer, które mają dostęp do urządzenia.
 5. W przeciwnym razie Menedżer urządzeń nie rozpozna urządzenia.
 6. Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu.
 7. Kliknij przycisk „Update” (Aktualizuj).
 8. Kliknij przycisk „Install now” (Instaluj teraz).
 9. Aby zakończyć aktualizację, kliknij przycisk OK. (Podczas aktualizacji nie należy odłączać odtwarzacza, gdyż może to spowodować uszkodzenie oprogramowania sprzętowego!)
 10. Postępuj według instrukcji na ekranie, aby zakończyć aktualizację oprogramowania sprzętowego.
 11. Menedżer urządzeń zostanie automatycznie zamknięty po wyświetleniu komunikatu o pomyślnym zakończeniu operacji. Zamknij wszystkie aplikacje i odłącz odtwarzacz.

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?