Vraag

Er komt geen geluid uit mijn hoofdtelefoon. Moet ik iets doen in het TV-menu?

Antwoord

In het TV-menu kunt u het volume van de hoofdtelefoon aanpassen, zonder dat dit invloed heeft op het volume van de luidsprekers van de TV.

Als het volume van de hoofdtelefoon is ingesteld op het laagste niveau, komt er geen geluid uit de hoofdtelefoon.

Voer de volgende stappen uit om het volume van de hoofdtelefoon aan te passen:

  1. Druk op de knop 'MENU' op de afstandsbediening om naar het hoofdmenu te gaan.
  2. Druk op de cursor omhoog/omlaag om TV MENU (TV-menu) te selecteren en druk op de cursor naar rechts.
  3. Druk op de cursor omhoog/omlaag om TV SETTINGS (TV-instellingen) te selecteren en druk op de cursor naar rechts.
  4. Druk op de cursor omhoog/omlaag om SOUND (Geluid) te selecteren en druk op de cursor naar rechts.
  5. Druk op de cursor omhoog/omlaag om HEADPHONE VOLUME (Volume hoofdtelefoon) te selecteren en druk op de cursor naar rechts.
  6. Druk op de cursor omhoog om het gewenste volume van de hoofdtelefoon in te stellen.
  7. Druk op de knop 'MENU' om het menu te verlaten.

Wanneer u het volume van de hoofdtelefoon op een hoorbaar niveau hebt gezet en er komt nog steeds geen geluid uit de hoofdtelefoon:

  • probeer de hoofdtelefoon uit op een ander apparaat.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?