Fråga

Jag har varken bild eller ljud efter att ha anslutit. Vad ska jag göra?

Svar

Om du använder en direkt kabelanslutning från vägguttaget:

 • Kontrollera att den ingående kabeln eller antennsignalens anslutning är rätt ansluten till TV-apparatens antenningång.
 • Om anslutningen är gjord på rätt sätt utför du den automatiska installationen igen och söker efter alla tillgängliga kanaler.

Om du använder en koaxialanslutning mellan kabel- eller satellitmottagaren och TV-apparaten:

 • Ställ in TV-apparaten på den kanal som leverantören angett.
 • Byt kanaler på kabel- eller satellitmottagaren om du vill visa programmet.

Om du använder en videoanslutning (CVBS, S-Video, YPbPr, HDMI) mellan källan (DVD, kabel- eller satellitmottagare) och TV-apparaten:

 • Du behöver inte utföra den automatiska installationen för att söka efter kanalerna.
 • Tryck på knappen SOURCE på fjärrkontrollen flera gången och välj rätt ingångskälla.

Om du använder en HDMI-anslutning mellan källan (DVD, kabel- eller satellitmottagare) och TV-apparaten:

 1. Återställ TV-apparaten och källan genom att koppla bort den från eluttaget i 30 sekunder.
 2. Slå först på TV-apparaten och välj sedan HDMI-ingången.
 3. Slå på källan.

Om du är säker på att du använder rätt ingång eller kanal men fortfarande inte får bild eller ljud:

 • Försök återställa TV-apparaten genom att koppla bort den från eluttaget i 30 sekunder.
 • Tryck på knappen SOURCE och välj rätt ingångskälla.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?