Pytanie

Jak działa funkcja połączenia oczekującego? Jak odebrać drugą rozmowę?

Odpowiedź

Aby skorzystać z tej funkcji, należy wykupić odpowiednią usługę u operatora.
Podczas rozmowy telefon powiadomi o drugiej rozmowie przychodzącej za pomocą powtarzanego krótkiego sygnału dźwiękowego.

R2

Możesz odebrać drugie połączenie nie przerywając bieżącej rozmowy, naciskając klawisze „R” i „2”. Rozpoczniesz wtedy rozmowę z drugą osobą, podczas gdy pierwsza zostanie przełączona w tryb oczekiwania.
Aby przełączać się między rozmówcami 1 i 2, naciskaj kolejno klawisze „R” i „2”.

R1

Naciskając klawisze „R” „1”, odbierzesz drugie połączenie, kończąc jednocześnie bieżącą rozmowę.

 

Jeżeli funkcja ta nie działa mimo opisanych wyżej zaleceń, prawdopodobną przyczyną mogą być ustawienia Recall time / Flash time (odnoszące się do ustawień klawisza „R” w telefonie). Nie zalecamy zmiany tych ustawień, ponieważ są one ustawiane fabrycznie, zgodnie z wymaganiami danego kraju. Wskazówki dotyczące zmiany ustawień można znaleźć w instrukcji obsługi.

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?