Fråga

Hur fungerar funktionen Samtal väntar? Hur svarar jag på ett andra samtal?

Svar

Om du vill använda den här funktionen måste du prenumerera på tjänsten hos din lokala tjänstleverantör.
Om du under ett samtal får ytterligare ett samtal kommer handenheten meddela dig periodvis med en kort signal.

R2

Du kan svara på det andra samtalet utan att avsluta det aktuella genom att trycka på "R" och "2". Du pratar med den andra uppringaren medan det första samtalet parkeras.
Om du vill växla mellan de två samtalen trycker du på "R" och därefter på "2" .

R1

Genom att trycka på "R" och "1" tar du det andra samtalet och avslutar det aktuella samtalet.

 

Om funktionen inte skulle fungera trots att du har genomfört det ovanstående på ett korrekt sätt kan den sista anledningen kopplas till inställningen av Recall Time/Flash time (motsvarande R-knappens inställning på din telefon). Vi rekommenderar inte att du ändrar inställningen. Den är som standard satt till ditt land. Om det behövs hittar du mer information i användarhandboken.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?