Vraag

Hoe kan ik de geluidskwaliteit van de TV verbeteren?

Antwoord

Voor het verbeteren van de geluidskwaliteit moet u de volgende richtlijnen volgen:

 • Controleer de kwaliteit van het binnenkomende signaal op de TV met behulp van een andere bron, zoals een DVD-speler of videorecorder.
 • Als u het signaal splitst, wordt het beduidend zwakker. Als u een antennekabelsplitter gebruikt, dient u de antenne zonder de splitter rechtstreeks op de TV aan te sluiten.
 • Controleer uw kabels en kabelverbindingen.
  1. Maak al uw kabels zo kort mogelijk.
  2. Gebruik een antennekabel van goede kwaliteit.
  3. Controleer of alle kabels goed zijn aangesloten.
 • Om van de hoogste geluidskwaliteit te genieten, raden we u aan de TV dicht bij een muur of kast te plaatsen. (De luidspreker bevindt zich aan de achterkant en zendt het geluid achter de TV uit. De kwaliteit van het geluid wordt beter als het wordt weerkaatst door een muur of kast.)

Controleer of de geluidskwaliteit is verbeterd. Indien dit niet het geval is:

U kunt de Smart-instellingen in het TV-menu gebruiken om uw TV in te stellen op de vooraf gedefinieerde geluidsinstellingen die de beste geluidskwaliteit bieden.

Voer deze stappen uit om de gewenste instellingen te selecteren:

 1. Druk op de afstandsbediening op de knop 'MENU' om naar het hoofdmenu te gaan.
 2. Selecteer TV MENU (TV-menu) en druk op de cursor naar rechts om het submenu te openen.
 3. Selecteer TV SETTINGS (TV-instellingen) en druk op de cursor naar rechts om het instellingenmenu te openen.
 4. Druk op de cursor omlaag om RESET SMART SETTINGS (Smart-instellingen herstellen) te selecteren en druk op de cursor naar rechts.
 5. Druk op de cursor omhoog/omlaag om een vooraf gedefinieerde Smart-instelling te selecteren.
 6. Druk op de groene knop om uw selectie op te slaan.
 7. Druk op de knop 'MENU' om het menu te verlaten.

U kunt uw persoonlijke geluidsvoorkeur ook instellen door deze stappen uit te voeren:

 1. Druk op de afstandsbediening op de knop 'MENU' om naar het hoofdmenu te gaan.
 2. Selecteer TV MENU (TV-menu) en druk op de cursor naar rechts om naar het submenu te gaan.
 3. Selecteer TV SETTINGS (TV-instellingen) en druk op de cursor naar rechts om het instellingenmenu te openen.
 4. Druk op de cursor omlaag om SOUND (Geluid) te selecteren en druk op de cursor naar rechts om naar het geluidsmenu te gaan.
 5. Druk op de cursor omhoog/omlaag om de geluidsinstellingen te openen.
 6. Druk op de cursor naar rechts om de optie te selecteren en druk op de cursor omhoog/omlaag om de instellingen aan uw voorkeuren aan te passen.
 7. Druk op de knop 'MENU' om het menu te verlaten.
 8. Als u het mute-symbool op het scherm ziet, kunt u de mute-functie uitschakelen door op de knop op de afstandsbediening te drukken.

Voor een nog betere luisterervaring kunt u de lage en hoge tonen aanpassen in het menu EQUALIZER.

 • Selecteer de vooraf gedefinieerde geluidsmodus met behulp van de gekleurde knop op de afstandsbediening.
 • Als u de instellingen voor hoge en lage tonen wilt aanpassen, selecteert u de modus STANDARD (Standaard) met behulp van de RODE knop. Gebruik de pijltoetsen om de instellingen aan te passen en druk op 'OK' om te bevestigen.

Als de TV is aangesloten op het audiosysteem:

 1. Controleer de aansluiting op het audiosysteem.
 2. Zet het audiosysteem op de juiste bron.
 3. Controleer het volumeniveau van het audiosysteem.
 4. Pas de audio-instelling op het audiosysteem aan uw voorkeur aan.

Opmerking: het wordt afgeraden om passieve luidsprekers op de TV aan te sluiten.

Als u geen of slecht geluid hebt op één of enkele kanalen, ligt het probleem bij de ontvangst of de zendkwaliteit van deze kanalen.

Verfijn de afstemming van het analoge kanaal/de analoge kanalen. Het verfijnen van de afstemming kan nuttig zijn als de frequentie enigszins is verschoven of wanneer er storing met een andere frequentie optreedt.

 1. Druk op de afstandsbediening op de knop 'MENU' om naar het hoofdmenu te gaan.
 2. Selecteer TV MENU (TV-menu) en druk op de cursor naar rechts om het submenu te openen.
 3. Druk op de cursor omlaag om INSTALLATION (Installatie) te selecteren en druk op de cursor naar rechts om naar het installatiemenu te gaan.
 4. Als het kinderslot is ingeschakeld, wordt u gevraagd om uw pincode in te voeren. Raadpleeg de veelgestelde vragen als u uw pincode bent vergeten (Ik ben mijn 4-cijferige toegangscode vergeten. Hoe kan ik deze opnieuw instellen?)
 5. Druk op de cursor omlaag om CHANNEL INSTALLATION (Installatie zenders) te selecteren en druk op de cursor naar rechts om naar het menu voor het installeren van kanalen te gaan.
 6. Druk op de cursor omlaag om ANALOGUE MANUAL INSTALLATION (Analoog: handmatige installatie) te selecteren en druk op de cursor naar rechts.
 7. Druk op de cursor omlaag om FINE TUNE (Fijnafstemming) te selecteren en druk op de cursor naar rechts.
 8. Gebruik de cursor omhoog/omlaag om de frequentie aan te passen bij een slechte ontvangst of wanneer u een kanaal gevonden hebt.
 9. Druk op de knop 'OK' ter bevestiging zodra de aanpassing is voltooid.
 10. Druk op de cursor omlaag om STORE CURRENT CHANNEL (Bewaar huidige zender) te selecteren en druk op de cursor naar rechts om naar STORE (Vastleggen) te gaan.
 11. Druk op de knop 'OK' om de frequentie op te slaan.
 12. Druk op de knop 'MENU' om het menu te verlaten.

De analoge en digitale kanalen opnieuw installeren:

 1. Druk op de afstandsbediening op de knop 'MENU' om naar het hoofdmenu te gaan.
 2. Selecteer TV MENU (TV-menu) en druk op de cursor naar rechts om het submenu te openen.
 3. Selecteer INSTALLATION (Installatie) en druk op de cursor naar rechts om naar het installatiemenu te gaan.
 4. Als het kinderslot is ingeschakeld, wordt u gevraagd om uw pincode in te voeren. Raadpleeg de veelgestelde vragen als u uw pincode bent vergeten (Ik ben mijn 4-cijferige toegangscode vergeten. Hoe kan ik deze opnieuw instellen?)
 5. Druk op de cursor omlaag om COUNTRY (Land) te selecteren en druk op de cursor naar rechts om naar het landenmenu te gaan.
 6. Druk op de cursor omhoog/omlaag om het land waarin u zich bevindt te selecteren en druk op de knop 'OK' om uw selectie te bevestigen.
 7. Druk op de cursor omlaag om CHANNEL INSTALLATION (Installatie zenders) te selecteren en druk op de cursor naar rechts om naar het menu voor het installeren van kanalen te gaan.
 8. Selecteer AUTOMATIC INSTALLATION (Automatische installatie) en druk op de cursor naar rechts om naar START NOW (Nu starten) te gaan.
 9. Druk op de knop 'OK' om naar het automatische installatiescherm te gaan.
 10. Druk op de groene knop om de installatie te starten.
 11. Druk als de installatie is voltooid op de rode knop om terug te gaan naar het menu voor de installatie van kanalen.
 12. Druk op de knop 'MENU' om het menu te verlaten.

Als het probleem nog niet is opgelost, neem dan contact op met de omroep of uw provider om te controleren of er een probleem is met uitzenden.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?