Vraag

Er verschijnt geen beeld op het scherm als een extra apparaat is aangesloten via de kabels van de Component Video-ingang.

Antwoord

  1. Voor de Component-aansluiting zijn vijf kabels nodig. Drie daarvan zijn videokabels (rood, blauw en groen) en twee audiokabels (rood, wit). Zorg ervoor dat de kabels worden aangesloten overeenkomstig de kleurcode.
  2. Druk herhaaldelijk op de knop 'SOURCE' op de afstandsbediening om het AV-kanaal te selecteren waarop het extra apparaat is aangesloten.

Er verschijnt geen beeld op het scherm, hoewel alle kabels correct zijn aangesloten en de juiste bron is geselecteerd:

  1. Controleer of het extra apparaat is ingesteld voor Component Video-uitvoer. Voor sommige extra apparaten moet u het juiste videotype, waarop het apparaat is aangesloten, selecteren. Hiervoor dient u eerst het extra apparaat op een andere manier aan te sluiten zodat u beeld krijgt op de TV.
  2. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het extra apparaat voor meer informatie.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?