Vraag

Waarom herkent de TV mijn USB-flashapparaat niet?

Antwoord

OPMERKING: niet alle USB-flashstations worden herkend door uw TV.

 • Alleen geheugenkaarten in FAT/DOS-formaat worden ondersteund.
 • Draagbare harde schijven worden alleen ondersteund als apparaat voor massaopslag zonder multimediamogelijkheden. Als uw draagbare harde schijf ook multimediamogelijkheden heeft, dient u de harde schijf aan te sluiten als een standaardrandapparaat.
 • De TV ondersteunt alleen de weergave van multimediabestanden in JPEG-formaat (foto's) en MP3-formaat (muziek). Videobestanden zoals AVI, MPEG4, MKV, enz. worden niet ondersteund. 
 • Zorg ervoor dat de nieuwste softwareversie op uw TV is geïnstalleerd. U vindt de nieuwste software voor het upgraden van de TV-firmware en de leesmij-bestanden op de ondersteuningswebsite van Philips. Raadpleeg het gedeelte SOFTWARE & DRIVERS.

Voer de hierna beschreven stappen uit om te controleren of uw USB-flashapparaat wordt ondersteund.

 1. Schakel uw TV uit.
 2. Plaats uw USB-apparaat in de USB-aansluiting aan de zijkant van de TV.
 3. Schakel de TV in.
 4. Druk op de afstandsbediening op de knop 'MENU' om naar het hoofdmenu te gaan.
 5. Het merk van uw USB-apparaat wordt weergegeven in de rij MULTIMEDIA als het wordt herkend door de TV.
   

   
 6. Als het USB-flashapparaat niet door uw TV wordt herkend, dient u het USB-flashapparaat opnieuw aan te sluiten en de procedure opnieuw uit te voeren.
 7. Zodra het merk wordt weergegeven, drukt u op de cursor omlaag om het USB-apparaat te selecteren onder de rij MULTIMEDIA.
 8. Druk op de knop 'OK' om de mappen PICTURE (Beeld) en MUSIC (Muziek) weer te geven.
   

   
 9. Als u de mediabestanden wilt weergeven die zijn opgeslagen op het USB-apparaat, selecteert u de gewenste map en drukt u op de knop 'OK' of op de cursor naar rechts om door de inhoud te bladeren.

Het is de TV eigen dat, als u de map PICTURE (Beeld) of MUSIC (Muziek) in het TV-menu selecteert, alleen bestanden in het relevante formaat worden weergegeven. Als u bijvoorbeeld het menu PICTURE (Beeld) hebt geselecteerd, dan ziet u geen muziekbestanden die zijn opgeslagen op uw USB-apparaat maar alleen de mappen waarin deze zich bevinden.

Als uw TV het USB-apparaat nog steeds niet herkent:

 • Neem contact op met het Philips Consumer Care Centre voor ondersteuning of om meer over dit USB-probleem te weten te komen. De contactgegevens vindt u op de pagina Consumer Support.
 • Zorg ervoor dat u het model- en serienummer bij de hand hebt als u ons belt. Deze nummers staan vermeld op de sticker aan de zij- of achterkant van uw TV.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?