Pytanie

W jaki sposób zaktualizowac oprogramowanie sprzetowe odtwarzacza?

Odpowiedź

Sprawdź wersję oprogramowania sprzętowego, wybierając w menu głównym odtwarzacza kolejno opcje: SETTINGS (Ustawienia) -> Information (Informacje) -> FW ver (Wersja oprogramowania sprzętowego). Jeśli wersja oprogramowania sprzętowego jest identyczna z najnowszą wersją znajdującą się na stronie internetowej http://www.philips.com/support, NIE trzeba jej aktualizować. Jeśli jednak nie masz najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego, wykonaj następujące czynności:

 1. Podłącz odtwarzacz do komputera.
 2. Uruchom Menedżera urządzeń Philips, wybierając w komputerze kolejno Start-> Programy-> Philips Digital Audio Player-> SA52xx-> Philips SA52xx Device Manager-> Philips Device Manager. Jeśli ten program nie jest zainstalowany w komputerze, zainstaluj go za pomocą dołączonej płyty CD lub pobierz program dostępny na stronie internetowej http://www.philips.com/support.
  • Zamknij wszystkie pozostałe aplikacje, takie jak Philips Device plug-in, Rhapsody Media Player lub Eksplorator Windows, które mają dostęp do urządzenia. W przeciwnym razie Menedżer urządzeń nie rozpozna urządzenia.
  • Upewnij się, że komputer jest podłączony do Internetu.
 3. Menedżer urządzeń Philips wykryje połączenie z odtwarzaczem. Program sprawdzi automatycznie, czy w Internecie dostępna jest aktualizacja i wyświetli komunikat o pobraniu zaktualizowanej wersji oprogramowania sprzętowego. Kliknij przycisk YES (Tak), aby rozpocząć pobieranie.
 4. Postępuj według instrukcji na ekranie, aby zakończyć aktualizację oprogramowania sprzętowego.
  • Nie odłączaj urządzenia podczas aktualizacji, gdyż może to spowodować uszkodzenie oprogramowania sprzętowego!
 5. Po zakończeniu aktualizacji zamknij wszystkie aplikacje i odłącz odtwarzacz. Odtwarzacz uruchomi się automatycznie i na kilka sekund wyświetli się komunikat Updating (Aktualizowanie), po czym urządzenie uruchomi się jak zwykle.

Jeżeli komunikat Updating (Aktualizowanie) wyświetla się dłużej niż 2 minuty, wykonaj tzw. „miękki reset” naciskając przycisk resetowania za pomocą szpilki lub ostrego przedmiotu, aż do momentu wyłączenia się urządzenia, po czym ponownie włącz urządzenie.

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?