Pytanie

Jak nastawic zegar?

Odpowiedź

Urzadzenie obsluguje zarówno tryb 12, jak i 24-godzinny.

  1. W trybie gotowosci nacisnj i przytrzymaj DISPLAY/ CLOCK.
  2. Za pomoca przycisków TUNING / (lub / na pilocie), ustaw godziny.
  3. Za pomoca przycisków / ustaw minuty.
  4. Nacisnij przycisk PROG, aby wybrac pomiedzy 12-godzinnym a 24-godzinnym trybem wyswietlania.
  5. Nacisnij DISPLAY/CLOCK , aby potwierdzic operacje.

Zegar wyswietlany jest normalnie w trybie gotowosci.

W innych trybach nacisnij krótko DISPLAY/CLOCK (lub CLOCK na pilocie), aby wyswietlic zegar.

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?