Vraag

Mijn TV slaat de beeld- en geluidsinstellingen niet op.

Antwoord

U hebt enkele persoonlijke instellingen gewijzigd, maar deze zijn opnieuw ingesteld nadat u de TV hebt uitgeschakeld.

Controleer of de modus SHOP op de TV is ingesteld. Selecteer met de afstandsbediening: Menu>Installation (Installatie)>Preferences (Voorkeuren)>Location (Locatie).

U kunt alleen in de modus HOME (Thuis) instellingen wijzigen.

Volg onderstaande stappen om naar de modus HOME (Thuis) over te schakelen.

  1. Druk op de knop 'MENU' op de afstandsbediening om naar het hoofdmenu te gaan.
  2. Selecteer TV MENU (TV-menu) en druk op de cursor naar rechts.
  3. Druk op de cursor omlaag om INSTALLATION (Installatie) te selecteren en druk op de cursor naar rechts.
  4. Druk op de cursor omlaag om PREFERENCES (Voorkeuren) te selecteren en druk op de cursor naar rechts.
  5. Selecteer LOCATION (Locatie) en druk op de cursor naar rechts.
  6. Druk op de cursor omhoog/omlaag om HOME (Thuis) te selecteren en druk ter bevestiging op de knop 'OK'.
  7. Druk op de knop 'MENU' om het menu te verlaten.

 

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?