Pytanie

Jak można skonfigurować automatyczne włączanie i wyłączanie się ramki do zdjęć PhotoFrame?

Odpowiedź

Przed skonfigurowaniem tej funkcji należy ustawić prawidłowy czas lokalny (patrz część dotycząca godziny i daty w menu konfiguracji).

 1. Naciśnij przycisk menu, aby przejść do menu głównego.
 2. Przejdź w dół, aby podświetlić ikonę konfiguracji.
 3. Przejdź w prawo lub naciśnij przycisk OK, aby przejść do menu konfiguracji.
 4. Przejdź w dół, aby wybrać funkcję Auto On/Off (Automatyczne włączanie/wyłączanie).
 5. Przejdź w prawo, aby wybrać dzień tygodnia.
 6. Przejdź w prawo, aby wybrać przedział czasu.
  Dostępne są 3 przedziały czasu: poranek, środek dnia i wieczór. Można również wybrać cały dzień.
  Dla każdego przedziału czasu dostępne są 3 opcje (Set on (Włącz), Auto On (Automatyczne włączanie) i Auto Off (Automatyczne wyłączanie).
 7. Przejdź w prawo, aby wybrać menu.  
 8. Przejdź w prawo, aby wybrać opcję On (Wł.) lub Off (Wył.).
 9. Przejdź w dół, aby wybrać opcję Auto On (Automatyczne włączanie).
 10. Przejdź w górę lub w dół, aby zmienić godzinę. Przejdź w prawo, aby przełączać się między godzinami i minutami.
 11. Naciśnij przycisk OK, aby potwierdzić.
 12. Powtórz czynności, aby zmienić ustawienie funkcji Auto Off (Automatyczne wyłączanie).

Naciśnij opcję Play Slideshow (Odtwarzaj pokaz slajdów), aby opuścić to menu i odtworzyć pokaz slajdów.
Uwaga 1:
Cyfrowa ramka do zdjęć PhotoFrame wyłączy się automatycznie o godzinie ustawionej w obszarze Auto-off time (Czas automatycznego wyłączenia), a po upłynięciu tego czasu ramka wyłączy się o następnej ustawionej godzinie.
Uwaga: 2
Aby włączyć ramkę do zdjęć PhotoFrame w czasie automatycznego wyłączenia, naciśnij dowolny przycisk, a ramka włączy się do następnej godziny automatycznego wyłączenia.

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?