Fråga

Vad ska jag göra om TV:n är horisontellt lutad när den är monterad på bordsstativet?

Svar

Om TV:n är horisontellt lutad när den är monterad på bordsstativet följer du dessa instruktioner för att rikta om den:

  1. Placera TV:n på en plan, stabil yta med baksidan av TV:n vänd mot dig.


  2. Lossa de fyra skruvarna på baksidan av TV:n med en krysskruvmejsel (medföljer inte).  


  3. Justera TV:n genom att lyfta det nedre hörnet av TV:n tills TV:n är i rätt läge.


  4. Håll TV:n på plats och dra åt de fyra skruvarna.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?