Fråga

Hur installerar jag TV-kanaler?

Svar

OBS! Du behöver endast installera kanalerna om du använder en antennkoppling utan en kabel- eller satellitbox.

Följ instruktionerna nedan för att installera TV-kanaler:

 1. Tryck på 'MENU'-knappen på fjärrkontrollen för att avaktivera huvudmenyn.
 2. Tryck på pilknappen nedåt för att välja INSTALLERA och tryck sedan på pilknappen till höger för att komma åt installationsmenyn.
 3. Om några av kanalerna är låsta, kommer skärmen att be dig skriva in din PIN-kod för att få tillgång till installationsmenyn.
 4. Välj LAND och tryck på pilknappen till höger.
 5. Tryck på pilknappen upp/ned för att välja land och tryck på 'OK' för att bekräfta.
 6. Tryck på pilknappen nedåt och välj INSTALLATION KANAL tryck sedan på pilknappen till höger.
 7. Välj AUTOMATISK INSTALLATION och tryck på pilknappen till höger för att STARTA NU.
 8. Tryck på 'OK'.
 9. Tryck på den gröna knappen (START) för att börja den automatiska installationen.
 10. Menyskärmen försvinner och den automatiska installationens statusbar visas. Statusbaren indikerar hur många analoga och digitala kanaler som har hittats.
   
   
   
 11. När den automatiska installationen är klar visas ett meddelande som bekräftar detta. Tryck på den röda knappen (SLUTFÖR) och TV’n återgår till TV’ns installationsmenyn.
 12. Tryck på "MENU' knappen för att avsluta.

OBS! Om du avbryter installationen, installeras inte alla kanaler.

Om du har glömt din PIN-kod följ instruktionerna nedan:

 1. Tryck på 'MENU' knappen på fjärrkontrollen för att aktivera huvudmenyn.
 2. Tryck på pilknappen nedåt och välj FUNKTIONER och tryck på pilknappen till höger.
 3. Tryck på pilknappen nedåt, välj AUTOLÅS och tryck på pilknappen till höger.
 4. Skriv in huvudkoden 0711 en gång för att komma åt AUTOLÅS menyn.
 5. Tryck på pilknappen nedåt och välj BYT KOD och tryck på pilknappen till höger.
 6. Skriv in huvudkodenen 0711 en gång.
 7. Skriv in en ny 4-siffrig PIN-kod och sedan den nya PIN-koden en andra gång för att bekräfta.
 8. Tryck på 'MENU' knappen för att avsluta.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?