Fråga

Kan USB-funktionen på TV:n användas för uppspelning av bilder och musik?

Svar

USB-funktionen är endast till för uppdatering av TV-programvara och kan inte användas för uppspelning av mediefiler.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?