Pytanie

Po sformatowaniu ramki do zdjęć PhotoFrame w komputerze Macintosh Apple pamięć wewnętrzna ramki wydaje się być uszkodzona. Jak ją naprawić?

Odpowiedź

Sformatuj ramkę do zdjęć PhotoFrame w systemie FAT32.

  1. Podłącz ramkę do zdjęć PhotoFrame do komputera Macintosh.
  2. Przejdź kolejno do: Applications (Aplikacje)/Utilities (Narzędzia).
  3. Kliknij opcję Disk Utility (Narzędzie dysku).
  4. W lewym menu wybierz ramkę do zdjęć PhotoFrame.
  5. W prawym górnym menu kliknij przycisk Erase (Usuń).
  6. Jako format objętości wybierz system plików MS-DOS.
  7. Kliknij przycisk Erase (Usuń).

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?