Pytanie

Jak włączyć/wyłączyć tryb demonstracyjny?

Odpowiedź

Po podłączeniu zestawu do zasilania po raz pierwszy tryb demonstracyjny włączy się automatycznie. Aby zamknąć tryb demonstracyjny, naciśnij dowolny przycisk na pilocie.

Aby uruchomić tryb demonstracyjny później, naciśnij na pilocie przycisk HOME, a następnie wybierz kolejno Ustawienia-->Demo, naciśnij przycisk OK, aby uaktywnić tryb demonstracyjny. Aby zamknąć tryb demonstracyjny, naciśnij dowolny przycisk.

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?