Pytanie

Co oznacza zgaśnięcie wskaźnika PROTECTING (Ochrona)?

Odpowiedź

Zgaśnięcie wskaźnika PROTECTING (Ochrona) oznacza, że wskutek przepięcia lub nagłego skoku napięcia filtr przeciwprzepięciowy pochłonął maksymalną wartość dżuli i nie jest już w stanie dłużej chronić podłączonego sprzętu.

Filtry przeciwprzepięciowe wyposażone w technologię Power Blocker, które odłączyły zasilanie, muszą zostać wymienione. W przypadku uszkodzenia sprzętu z powodu nagłego skoku napięcia lub przepięcia po wyłączeniu wskaźnika PROTECTING (Ochrona) gwarancja na podłączone urządzenia (CEW) traci ważność.

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?