Pytanie

Jaka jest funkcja wskaźników LED na filtrze przeciwprzepięciowym?

Odpowiedź

Jeśli świeci się wskaźnik POWER (Zasilanie), oznacza to, że filtr przeciwprzepięciowy jest podłączony do źródła zasilania i włączony.

Jeśli świeci się wskaźnik PROTECTED lub PROTECTING (Ochrona), oznacza to, że filtr przeciwprzepięciowy działa zgodnie ze specyfikacją. Gdy ten wskaźnik nie świeci się, to oznacza, że podłączony sprzęt nie jest chroniony.

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?