Pytanie

Co to jest CEW i na czym polega ten proces?

Odpowiedź

CEW to akronim od „Connected Equipment Warranty” (Gwarancja na podłączone urządzenia).

Proces CEW zaczyna się od zatelefonowania do Centrum Obsługi Klienta firmy Philips.
Następnie należy odpowiedzieć na kilka pytań. Roszczenie zostanie ocenione i, w przypadku stwierdzenia jego zasadności, wypłacone zostanie odszkodowanie, zgodnie z wartością sprzętu na dany dzień.

Na stronie pomocy technicznej, w części Serwis i gwarancja znajdują się dodatkowe informacje na temat gwarancji CEW.

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?