Pytanie

Jak działa technologia automatycznego wyłączania w zabezpieczeniu Power Blocker?

Odpowiedź

Filtr przeciwprzepięciowy, wyposażony w technologię Power Blocker, automatycznie wyłącza zasilanie po osiągnięciu maksymalnej wartości dżuli.

W praktyce zdarza się to tylko w przypadku wystąpienia poważnego przepięcia w domowej instalacji elektrycznej. Wyłączając zasilanie, filtr przeciwprzepięciowy sam ulega uszkodzeniu, aby uchronić podłączony sprzęt przed skutkami przepięcia.  
W takim przypadku zgaśnie wskaźnik PROTECTING (Ochrona). Po wyłączeniu zasilania filtr przeciwprzepięciowy trzeba wymienić. W przypadku uszkodzenia sprzętu można skorzystać z gwarancji na podłączone urządzenia (CEW).

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?