Vraag

Ik heb een internetverbinding ingesteld tussen mijn TV en mijn router, maar de verbinding werkt niet. Hoe kan ik dit oplossen?

Antwoord

Controleer of er een IP-adres is toegewezen aan uw TV: druk op > Setup (Configuratie) > Installation (Installatie) > Network (Netwerk) > View network settings (Netwerkinstellingen bekijken) > “IP address” (IP-adres).
Als het nummer dat wordt weergegeven op uw scherm 000.000.000.000 is, werkt de internetverbinding tussen uw TV en router/modem niet.
Ga als volgt te werk om het probleem te verhelpen:
Als u een draadloze internetverbinding gebruikt, controleert u of uw TV is verbonden met een draadloos netwerk: druk op > Setup (Configuratie) > Installation (Installatie) > Network (Netwerk) > View wireless settings (Netwerkinstellingen bekijken).
Als de "Status" "Not connected" (Niet verbonden) is, staat uw TV mogelijk te ver van uw draadloze router. U kunt het probleem oplossen door de afstand tussen uw TV en draadloze router te verkleinen of door een bekabelde verbinding in te stellen zoals beschreven in de gebruikershandleiding. Als uw TV binnen het bereik van uw draadloze router staat maar geen verbinding maakt met uw draadloze router ("Status" is "Not connected (Niet verbonden)), probeert u een ander internetapparaat, bijvoorbeeld een laptop, verbinding te laten maken met uw draadloze router.
Neem contact op met de helpdesk van Philips als u met dit apparaat wel toegang tot internet hebt.
Neem contact op met de helpdesk van uw internetprovider of de leverancier van uw modem/router als u met dit apparaat geen toegang tot internet hebt.
Als de "Status" "Connected" (Verbonden) is, dan werkt de internetverbinding tussen de wandcontactdoos en uw router/modem niet. Controleer alle aansluitingen van de wandcontactdoos en de modem naar de router en start de modem en router opnieuw op. Neem contact op met de helpdesk van uw internetprovider of de leverancier van uw modem/router als het probleem zich blijft voordoen.

Als u een bekabelde internetverbinding en een router gebruikt, controleert u alle kabels tussen uw TV, router, modem en wandcontactdoos. Start uw modem en router opnieuw op. Als u alleen een modem gebruikt, controleert u alle kabels tussen uw wandcontactdoos, modem en TV en start u de modem opnieuw op.
Probeer een ander internetapparaat, bijvoorbeeld een laptop, verbinding te laten maken met uw router/modem als het probleem zich blijft voordoen.
Neem contact op met de helpdesk van Philips als u met dit apparaat wel toegang tot internet hebt.
Neem contact op met de helpdesk van uw internetprovider of de leverancier van uw modem/router als u met dit apparaat geen toegang tot internet hebt.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?