Vraag

Hoe organiseer ik mijn TV-kanalen?

Antwoord

U kunt de zenders in het zenderraster organiseren met de functie REORDER (Herordenen) in het menu OPTIONS (Diversen).

Volg deze stappen om de zenders te organiseren:

 1. Druk in de TV-modus op de knop 'OK' op de afstandsbediening om het zenderraster weer te geven.
 2. In het zenderraster worden alle zenders weergegeven en er verschijnt een kader rond de zender die u op dat moment bekijkt.
 3. Druk op de knop 'OPTIONS' om het optiemenu weer te geven.
 4. Selecteer REORDER (Herordenen) en druk op de knop ‘OK’.
 5. Selecteer met de pijltoetsen het kanaal dat u wilt verplaatsen en druk op de knop 'OK'.
 6. Er verschijnt een vak met een richtingspijl om de geselecteerde zender, dat aangeeft dat de zender is geselecteerd.  
   
   
   
 7. Verplaats de zender met de cursortoetsen of de cijfertoetsen naar de gewenste locatie in het zenderraster en druk ter bevestiging op de knop ‘OK’.
 8. De richtingspijl verdwijnt om aan te geven dat de zender op de nieuwe locatie is ingesteld.
 9. Herhaal stap 5 en 8 als u meer kanalen wilt organiseren.
 10. Druk als u klaar bent op de knop 'OPTIONS'.
 11. Selecteer EXIT (Afsluiten) en druk op de knop 'OK'.
 12. Druk op de knop 'BACK' om het zenderraster te verlaten.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?