Vraag

Hoe stel ik de klok in op de TV?

Antwoord

  • De TV heeft geen optie voor het handmatig instellen van de klok.
  • Als u overschakelt naar een TV-kanaal dat de klokgegevens verzendt, wordt de klok automatisch bijgewerkt.
  • De TV geeft de tijd weer die wordt ontvangen van het antennesignaal. Neem contact op met de serviceprovider of de zendmaatschappij als u twijfelt over de weergegeven tijd.  
  • Vraag bij de serviceprovider of de zendmaatschappij na welke kanalen de klokgegevens bevatten.
  • Als u het TV-signaal via een extern apparaat ontvangt in de antenne-ingang van de TV, wordt de klok mogelijk niet bijgewerkt. Koppel het externe apparaat los en sluit de antenne of kabel rechtstreeks aan op de antenne-ingang van de TV.
  • Als u de kabel- of satellietdoos met een videoaansluiting (CVBS, S-Video, YPbPr, HDMI) hebt aangesloten op de TV. Afhankelijk van het externe apparaat kunt u de klokgegevens door het apparaat naar het menu van de TV laten doorgeven. Raadpleeg de gebruikershandleiding van het externe apparaat voor meer informatie. Controleer of het deze klokfunctie heeft en voer de vereiste aanpassingen uit.

OPMERKING: als de netstroom wordt onderbroken, wordt de klok gereset en moet de klok opnieuw worden bijgewerkt.

Hoe kan ik de klok permanent weergeven?

  1. Druk op de knop 'OPTIONS' op de afstandsbediening van de TV.
  2. Selecteer CLOCK (Klok).
  3. Druk op 'OK'.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?