Vraag

Hoe kan ik automatisch door de subpagina's van teletekst bladeren?

Antwoord

  • Deze TV heeft niet de mogelijkheid om de functie permanent in te stellen.
  • U kunt automatisch door de subpagina's van teletekst bladeren met de functie CYCLE SUBPAGES (Subpagina's doorlopen) in het teletekstmenu.
  • Wanneer u de teletekstmodus uitschakelt, wordt deze functie ingesteld op OFF (Uit).

Volg deze procedures om de functie in te schakelen:

  1. In de digitale modus drukt u op de afstandsbediening op de knop
  2. 'MENU' voor de weergave van het teletekstmenu.
  3. Selecteer CYCLE SUBPAGES (Subpagina's doorlopen) en druk op de knop 'OK' om ON (Aan) te selecteren.
  4. Druk nogmaals op 'MENU' om het teletekstmenu te verlaten.
  5. Selecteer een teletekstpagina met subpagina's.
  6. De subpagina's worden met een korte interval een voor een weergegeven.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?