Vraag

Waarom wordt de Scenea-foto niet weergegeven?

Antwoord

Als u uw eigen foto wilt weergeven, koppelt u het USB-apparaat los en selecteert u Scenea nogmaals in het menu Home (Thuis).
Controleer ook of de foto de JPEG-indeling heeft.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?