Vraag

Wat moet ik doen voordat ik een upgrade uitvoer van de software van de speler?

Antwoord

De voorbereiding voor een software-upgrade is afhankelijk van de upgrademethode die u gaat gebruiken:

Als u de sofware-upgrade uitvoert via het netwerk, zorg dan voor het volgende:

  • De internetverbinding met uw speler is goed ingesteld.
  • Er zit geen disc in de speler. Werp discs uit voordat u een software-upgrade uitvoert.

Als u de software-upgrade uitvoert via USB:

  • Lees het leesmij-bestand grondig door. U vindt dit bestand op de ondersteuningspagina van de website met de firmware.
  • Volg de instructies in het leesmij-bestand om de firmware te downloaden naar een USB-flashstation.
  • Zorg ervoor dat er geen disc in de speler zit. Werp discs uit voordat u een software-upgrade uitvoert.
  • Volg de instructies in het leesmij-bestand voor de firmware-upgradeprocedures.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?