Vraag

Soms vermeldt mijn TV dat mijn Club Philips-registratie niet is voltooid. Maar ik weet zeker dat ik de Club Philips-registratie heb voltooid.

Antwoord

Geachte klant,

- U kunt de Club Philips-registratie rechtstreeks op de TV en op de Philips-website uitvoeren.

- Tijdens de registratie op de TV moet u uw e-mailadres invullen. Er wordt een e-mail verzonden naar het opgegeven e-mailadres.  
Deze e-mail bevat een koppeling naar de registratiewebsite, waar u wordt gevraagd aanvullende gegevens zoals uw adres in te vullen.
De TV vermeldt dat er een e-mail over de Club Philips-registratie is verzonden en herinnert u eraan te reageren op de e-mail zodra u Net TV opent. Deze herinnering wordt weergegeven tot u op de e-mail hebt gereageerd.

- Nadat u de registratie hebt uitgevoerd, herkent de TV uw registratie.  
Als de registratiemelding in uitzonderlijke gevallen toch ten onrechte wordt weergegeven, geef dan aan dat u de registratie later wilt uitvoeren.
Op de Philips-website kunt u controleren of uw TV is geregistreerd. Als uw TV is geregistreerd, kunt u de registratiemelding van Net TV negeren door op "Do not register" (Niet registreren) te klikken.  
U kunt ook de registratieprocedure op de TV opnieuw uitvoeren: een dubbele registratie leidt niet tot problemen.

- Tot vandaag hadden niet-geregistreerde gebruikers dezelfde Net TV-functionaliteit als geregistreerde gebruikers.  
Geregistreerde gebruikers die Philips toestaan e-mails te verzenden, ontvangen productinformatie en nieuws over de Net TV-functionaliteit.

Tip: wacht tot de TV goed is opgestart (± 1-2 min.) en druk DAN pas op de knop Net TV.  
Dit kan voorkomen dat de registratiemelding wordt weergegeven.

Opmerking: wanneer u op "Clear Net TV Memory" (Net TV-geheugen wissen) in het optiemenu van Net TV drukt, worden alle Net TV-instellingen van de TV gewist, dus ook de registratiegegevens.  
Wanneer u hierna Net TV opnieuw opent, zal de TV u vragen de registratieprocedure opnieuw uit te voeren.  
Nadat u het Net TV-geheugen hebt gewist, hebt u de status van een nieuwe gebruiker.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?