Vraag

Hoe kan ik het geluid voor het alarm in Fidelio instellen?

Antwoord

  1. Start de Fidelio-toepassing.
  2. Ga naar de klokpagina in de toepassing.
  3. Raak aan.
  4. Raak “Alarm Settings” (Alarminstellingen) aan.
  5. Raak “+” aan om een nieuw alarm in te stellen of raak uw bestaande alarm aan.
  6. Raak “Time” (Tijd) aan en stel de tijd in voor het alarm.
  7. Klik op “Sound” (Geluid) en kies een van de geluiden in Fidelio of een ander audiobestand in uw iPod-muziekbibliotheek.
  8. Klik op het pictogram in de linkerbovenhoek om terug te keren naar de pagina met alarminstellingen.
  9. Klik op “Save” (Opslaan) om uw instellingen op te slaan. 

Opmerking: 
houd Fidelio geopend. (Keer niet terug naar het beginscherm van de iPhone en start geen andere toepassing. Druk niet op de aan-uitknop of knop voor de slaapstand op de iPhone.)

Belangrijke tip: 
u wordt aangeraden een upgrade uit te voeren van Fidelio naar DockStudio. Na deze upgrade werkt het alarm ook als u de app afsluit nadat u het alarm hebt ingesteld.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?