Vraag

Hoe navigeer ik in een audioboek van Audible?

Antwoord

Afspelen
Selecteer uw audioboek door "Music" (Muziek) te selecteren in het hoofdmenu en vervolgens "Audiobooks" (Audioboeken) te selecteren.
Tip: u kunt een audioboek zoeken op basis van de titel of de auteur.

Navigeren in secties

  1. Druk tijdens het afspelen op "Option" (Optie).
  2. Selecteer "Navigation mode" (Navigatiemodus).
  3. Selecteer "Section" (Sectie).
  4. Druk op de kop "Return" (Enter).
  5. Druk één keer op "Fast Forward" (Vooruitspoelen) () om naar de volgende sectie te gaan of druk één keer op "Rewind” (Terugspoelen) () om naar de vorige secties te gaan.

Tip:
Eén keer op "Fast Forward" (Vooruitspoelen) () drukken = naar de volgende sectie gaan
Eén keer op "Rewind" (Terugspoelen) () drukken = naar de vorige sectie gaan
"Fast Forward" (Vooruitspoelen) () ingedrukt houden = vooruitspoelen
"Rewind" (Terugspoelen) () ingedrukt houden is = terugspoelen

Functie "Resume" (Hervatten) 
Met de functie "Resume" (Hervatten) kunt onthouden waar u de vorige keer bent gestopt in uw audioboek. Wanneer u hetzelfde audioboek de volgende keer opstart, wordt u gevraagd of u het audioboek wilt hervatten vanaf het punt waarop u de vorige keer bent gestopt.
Selecteer daarvoor Music (Muziek) > Audioboek > Resume [bookname] ([boeknaam] hervatten).

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?