Vraag

Hoe kan ik het geluid uitschakelen wanneer ik op een knop op de handset druk?

Antwoord

  1. Druk op MENU/OK .
  2. Selecteer [Phone setup] (Telefooninstellingen) > [Sound] (Geluiden) > [Key tone] (Toetstoon), en druk vervolgens op MENU/OK om te bevestigen.
  3. Selecteer [Off] (Uit)
  4. Druk ter bevestiging op MENU/OK.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?