Vraag

Waarom heb ik geen toegang meer tot de Smart TV-portal?

Antwoord

Dit doet u als volgt:

  • Wis alle cookies die op uw TV zijn opgeslagen. Ga naar het TV-menu; [Setup] (Configuratie) > [Network settings] (Netwerkinstellingen) of [Installation] (Installatie) > [Clear Net TV memory] (Net TV-geheugen wissen) of [Clear Apps memory] (Apps-geheugen wissen) of [Clear Internet memory] (Wis internetgeheugen).
  • Als het probleem niet is opgelost nadat u de cookies hebt gewist, controleert u of uw router gebruikmaakt van een cloudservice. Als dat het geval is, wijzigt u de standaardinstelling van uw router terug naar de traditionele routerconfiguratie en het traditionele routerbeheer.
  • U kunt ook uw TV opnieuw installeren met behulp van de optie [Reinstall TV] (TV opnieuw instellen) in het TV-menu. Met deze optie worden alle instellingen van de portal gewist.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?