Vraag

Hoe kan ik zenders zoeken?

Antwoord

U hoeft alleen zenders te zoeken als u een antenneaansluiting zonder kabel of satellietdoos gebruikt.

Voordat u de installatieprocedure uitvoert, moet u controleren of u de binnenkomende kabel of antennekabel hebt aangesloten op de juiste ingang, 'TV ANTENNA' en/of 'SAT'.

De aansluitingen aan de achterkant van de TV

Volg de onderstaande instructies om de TV te programmeren:

 1. Druk op de afstandsbediening op de knop om naar het hoofdmenu te gaan.
 2. Gebruik de cursortoetsen om [Setup] te selecteren en bevestig uw keuze door op de knop 'OK' te drukken.
 3. Selecteer [Search for channels] (Zenders zoeken) of [Search for satellite] (Satelliet zoeken), afhankelijk van het type antenneverbinding dat u gebruikt, en druk op 'OK' om het scherm voor automatische installatie te openen.
   
  OPMERKING: u moet een kinderslotcode instellen in het menu [Setup] > [Channel settings] (Kanaalinstellingen) > [Child lock] (Kinderslot) voordat u zenders kunt zoeken.
   

   
 4. Als het kinderslot is ingeschakeld, wordt u gevraagd om uw pincode in te voeren. Als u uw pincode bent vergeten, kunt u de pincode opnieuw instellen in het menu [Setup] > [Channel settings] (Kanaalinstellingen) > [Child lock] (Kinderslot) > [Change code] (Code wijzigen). Raadpleeg de veelgestelde vragen (Ik ben mijn 4-cijferige pincode vergeten. Hoe kan ik deze opnieuw instellen?)
   
  1. Als u [Search for channels] (Zenders zoeken) hebt geselecteerd, gaat u als volgt te werk:
   1. Kies [Update channels] (Zenders bijwerken) of [Re-install Channels] (Zenders opnieuw inst.) en druk op de knop 'OK'.
    1. Wanneer [Update channels] (Zenders bijwerken) wordt geselecteerd, werkt de TV uw huidige zenderlijst bij.
    2. Wanneer [Re-install Channels] (Zenders opnieuw inst.) wordt geselecteerd, stelt de TV alle zenders opnieuw in.
     OPMERKING: uw persoonlijke zendervolgorde gaat verloren als u zenders zoekt. U zult de zenders opnieuw moeten ordenen.
     1. Druk op de cursor omhoog of omlaag om het land waarin u zich bevindt te selecteren en druk op de knop 'OK' om uw selectie te bevestigen.
     2. Kies [Antenna (DVB-T)] (Antenne (DVB-T)) of [Cable (DVB-C)] (Kabel DVB-C)) in de installatiemodus, afhankelijk van het type antenneaansluiting dat wordt gebruikt en druk op de knop 'OK'.
      • Wanneer [Antenna (DVB-T)] (Antenne (DVB-T)) wordt geselecteerd, detecteert de TV antennesignalen en zoekt de TV naar beschikbare TV-kanalen voor de antenne in uw regio.
        
       OPMERKING: wanneer u kabel-TV gebruikt en [Antenna (DVB-T)] (Antenne (DVB-T)) selecteert, slaat de TV alleen analoge kabelzenders op.
      • Wanneer [Cable (DVB-C)] (Kabel (DVB-C)) wordt geselecteerd, detecteert de TV signalen die door het kabelbedrijf worden geleverd en zoekt de TV naar beschikbare TV-kanalen voor de kabel in uw regio.
        
       OPMERKING: afhankelijk van het land dat u hebt geselecteerd, wordt er een bericht op uw TV weergegeven waarin u wordt gevraagd uw kabelaanbieder te selecteren. Als uw kabelaanbieder niet in de lijst voorkomt, selecteert u [Others] (Overig).
     3. Selecteer [Start] en druk op 'OK' om automatisch zenders te programmeren.
       
      OPMERKING (1): alleen voor [Cable (DVB-C)] (Kabel (DVB-C)). In bepaalde landen kunt u de [Network ID] (Netwerk-ID) instellen wanneer u de scanmodus [Advanced] (Geavanceerd) selecteert in het menu [Settings] (Instellingen) > [Frequency scan] (Frequentiescan). In deze modus neemt het zoeken naar zenders minder tijd in beslag dan in vergelijking met de modus [Full] (Volledig).  
       

       
      OPMERKING (2): alleen voor [Cable (DVB-C)] (Kabel (DVB-C)). Als de optie [Network ID] (Netwerk-ID) niet beschikbaar is, wordt u aangeraden de scanmodus [Full] (Volledig) in het menu [Settings] (Instellingen) > [Frequency scan] (Frequentiescan) te gebruiken om alle zenders te vinden. In deze modus kan het zoeken naar zenders meer dan 30 minuten in beslag nemen, afhankelijk van de TV-zenders die in uw regio beschikbaar zijn.
       
      OPMERKING (3): alleen voor [Cable (DVB-C)] (Kabel (DVB-C)). Afhankelijk van het land dat u hebt geselecteerd, kan er een bericht op uw TV worden weergegeven waarin u wordt gevraagd de netwerkfrequentie van uw kabelaanbieder in te voeren
   2. Het menuscherm verdwijnt en de voortgang van het automatisch programmeren wordt weergegeven. De voortgangsbalk geeft aan hoeveel analoge en digitale kanalen er zijn gevonden.
   3. Zodra de installatie is voltooid, drukt u op de knop 'OK' en wordt het menu automatisch gesloten.
     
  2. Als u [Search for satellite] (Satelliet zoeken) hebt geselecteerd, gaat u als volgt te werk:
   1. Kies [Update channels] (Zenders bijwerken) of [Re-install Channels] (Zenders opnieuw inst.) en druk op de knop 'OK'.
    1. Wanneer [Update channels] (Zenders bijwerken) wordt geselecteerd, werkt de TV uw huidige zenderlijst bij.
    2. Wanneer [Re-install Channels] (Zenders opnieuw inst.) wordt geselecteerd, stelt de TV alle zenders opnieuw in.
     OPMERKING: uw persoonlijke zendervolgorde gaat verloren als u zenders zoekt. U zult de zenders opnieuw moeten ordenen.
     1. Er wordt een bericht weergegeven als u de optie [Re-install Channels] (Zenders opnieuw inst.) selecteert. Selecteer [Reinstall] (Herinstall.) en druk op 'OK'.
     2. Als u de satellietinstelling wilt wijzigen, selecteert u [Settings] (Instellingen) en kiest u [Connection type] (Type verbinding) om de instelling te wijzigen. Zodra u klaar bent, selecteert u [Done] (Gereed) en drukt u op 'OK'.
     3. Selecteer [Start] en druk op 'OK' om satellieten te zoeken.
     4. Zodra de satellieten zijn gevonden, selecteert u [Install] (Installeren) en drukt u op 'OK'.
   2. Het menuscherm verdwijnt en de voortgang van het automatisch programmeren wordt weergegeven. De voortgangsbalk geeft aan hoeveel TV- en radiozenders er zijn gevonden.
   3. Zodra de installatie is voltooid, drukt u op de knop 'OK' en wordt het menu automatisch gesloten.

Als uw TV de zenders niet kan vinden nadat u de zenders hebt gezocht:

 • Zorg ervoor dat de nieuwste softwareversie op uw TV is geïnstalleerd.
 • Controleer de aansluiting van het binnenkomende kabel- of antennesignaal om er zeker van te zijn dat deze goed is aangesloten op de antenne-ingang van de TV.
 • Sluit de antenne rechtstreeks aan op de TV. Gebruik geen antennekabelsplitter of lus via een extern apparaat zoals een set-top box of DVD-recorder.

OPMERKING:

 • Verschillende serviceproviders gebruiken hun eigen zenderlijsten met een vooraf opgestelde zendervolgorde en de frequentie waarop de TV de zenders kan vinden.
 • De meeste serviceproviders bieden gratis digitale, gecodeerde digitale en analoge zenders.
 • Als u de optie [Re-install Channels] (Zenders opnieuw inst.) uitvoert, worden de zenders op uw TV geordend volgens de door de serviceprovider opgestelde zendervolgorde. Nadat de zenders zijn gezocht, kunt u de volgorde aanpassen aan uw voorkeuren in het zenderraster. Gebruik daarvoor de functie [Reorder] (Herordenen) in het optiemenu.
 • Als u de optie [Update channels] (Zenders bijwerken) uitvoert, controleert uw TV op updates en worden de opgeslagen zenders opnieuw afgesteld. De zenderlijst wordt niet beïnvloed en nieuwe zenders worden aan het einde van uw zenderlijst geplaatst.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?