Vraag

Hoe kan ik ervoor zorgen dat het apparaat automatisch wordt ingeschakeld wanneer ik de TV inschakel?

Antwoord

Controleer het volgende:

  • De TV is geschikt voor HDMI-CEC.
  • Het apparaat en de TV zijn via HDMI met elkaar verbonden.

Als uw TV een Fusion-TV van Philips met de Quick Start-functie is, stelt u de Quick Start-functie in op "OFF" (Uit).

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?