Pytanie

Jaki jest najlepszy sposób golenia?

Odpowiedź

  • Przesuwaj głowice golące po skórze, wykonując ruchy proste oraz okrężne.
  • Najlepsze rezultaty można uzyskać, goląc suchą skórę.
  • Skóra twarzy może potrzebować 2–3 tygodni, aby przyzwyczaić się do nowego sposobu golenia.
  • Aby zapobiec uszkodzeniu, po goleniu umieść na głowicy golącej nasadkę zabezpieczającą.

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?