Pytanie

Kiedy nalezy wymienic glowice golace i jak nalezy to zrobic?

Odpowiedź

Aby uzyskać optymalne rezultaty golenia, głowice golące należy wymieniać co dwa lata.

• Wyłącz urządzenie, odłącz zasilacz od gniazdka elektrycznego i wyciągnij małą wtyczkę z golarki lub wyjmij golarkę z ładowarki systemu Jet Clean System
• Obróć blokadę w lewo i zdejmij element zabezpieczający.
• Zdejmij z elementu golącego głowice golące, a następnie załóż nowe.
• Nałóż z powrotem głowice golące na element golący i obróć blokadę w prawo. Upewnij się, że występy głowic golących pasują do rowków.
• Zamknij element golący.

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?