Vraag

Het geluidsalarm van de ouderunit gaat af. Wat betekent dat precies?

Antwoord

1. De omgevingstemperatuur van de babyunit is lager/hoger dan de vooraf ingestelde waarde (alleen als u het alarm hebt ingeschakeld in het temperatuurmenu).

2. De baby huilt en u houdt de baby met de ouderunit geluidloos in de gaten (het volume is ingesteld op het minimumniveau en het alarm is ingeschakeld in het menu Geluidsalarm).

3. Als het System Link-lampje ook rood knippert: de verbinding tussen de baby- en de ouderunit is verbroken en/of de babyunit krijgt geen stroom meer.

Beantwoordt dit document uw vraag?

Ja Nee Ik ga het uitproberen

Geef ons uw feedback over deze veelgestelde vraag. Wat kunnen we doen om uw vraag beter te beantwoorden?