Pytanie

Kiedy należy wymienić głowice golące i jak należy to zrobić?

Odpowiedź

Aby utrzymać optymalne rezultaty golenia, głowice golące powinieneś wymieniać co dwa lata.

Wyłącz urządzenie, wyjmij wtyczkę zasilacza z gniazda elektrycznego i odłącz wtyczkę urządzenie od golarki. Naciśnij przycisk zwalniający, aby otworzyć element golący. Zdejmij element zabezpieczający, ściskając boki sprężyny w kształcie s. Wysuń głowice golące z elementu zabezpieczającego i wsuń nowe na element zabezpieczający. Włóż element zabezpieczający z głowicami golącymi do elementu golącego.

HQ130 i HQ132:

@24232@ @24233@ @24234@

 

 

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?