Pytanie

Długie włosy utknęły w głowicach golących. Jak mogę je stamtąd usunąć?

Odpowiedź

Rozłóż głowice golące, ściskając boki środkowej sprężyny.

Następnie zdejmij element zabezpieczający z elementu golącego.

Wysuń głowice golące z elementu zabezpieczającego.

Nie pomieszaj nożyków i osłonek. Jest to bardzo ważne, gdyż każdy nożyk i odpowiadająca mu osłonka tworzą dopasowane zestawy, aby uzyskać optymalne rezultaty. Przypadkowe pomieszanie zestawów może spowodować, że urządzenie odzyska optymalną skuteczność golenia dopiero po kilku tygodniach.

Czyść oddzielnie każdy nożyk i osłonkę stroną szczoteczki z krótkim włosiem, aby usunąć włosy.

Wsuń ponownie głowice golące do elementu zabezpieczającego i załóż go na element golący.

Czy ten dokument odpowiada na zadane pytanie?

Tak Nie Najpierw muszę spróbować

Prosimy o Twoją opinię na temat sekcji Często zadawane pytania. Co mogliśmy zrobić, aby udzielić lepszej odpowiedzi na Twoje pytanie?