Fråga

Hur länge måste rakapparaten laddas?

Svar

Det tar ungefär åtta timmar att ladda batteriet fullständigt.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?