Fråga

Varför rör sig inte rakhuvudena över huden på ett mjukt sätt?

Svar

Du har inte applicerat tillräckligt med NIVEA FOR MEN-raklotion. Tryck på lotionsknappen tills en tillräcklig mängd lotion har applicerats. Det här gör att rakapparaten åter kan glida mjukt över huden.
Fukta ansiktet innan du påbörjar rakningen. Det gör också att apparaten kan glida mjukare över ansiktet.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?