Fråga

Det kommer ingen lotion ur Cool Skin-apparaten när jag trycker på pumpknappen.

Svar

1. Lotionmunstycket kan ha blockerats.

  • Det kan finnas lotion i öppningen som blockerar munstycket.
  • Använd en nål eller sticka för att avlägsna lotionen.
  • Efter det här bör Cool Skin-apparaten fungera igen.

2. Patronen är tom.

Cool Skin-apparaten bör fungera igen när du har bytt ut patronen. Dra ut pumpen ur den gamla patronen och tryck in den i den nya patronen tills du hör ett klickljud. Sätt den nya patronen i patronfacket och stäng locket.

3. Pumpen eller patronen kanske inte har installerats ordentligt.

  • Sätt tillbaka pumpen i patronen genom att trycka på den tills du hör ett klickljud.
  • Placera patronen med pumpen i facket och se till att den vita sidan av pumpen pekar uppåt.
  • Stäng sedan locket till patronfacket.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?