Fråga

Cool Skin låter mer och mer.

Svar

1. Patronen har kanske inte installerats ordentligt.

  • Sätt tillbaka pumpen i patronen genom att trycka på den tills du hör ett klickljud.
  • Placera patronen med pumpen i facket och se till att den vita sidan av pumpen pekar uppåt.
  • Stäng sedan locket till patronfacket.

2. Knivarna och skydden kanske inte passar längre.

Du kan ha förväxlat knivarna och skydden. Det är väldigt viktigt att undvika att blanda ihop knivarna och skydden eftersom de hör ihop parvis. Om du blandar ihop knivarna och skydden kan de skadas. Det kan också leda till att Cool Skin inte fungerar lika bra som förut.

3. NIVEA FOR MEN-lotionen har inte använts.

Vi rekommenderar att du använder NIVEA FOR MEN-lotionen för bästa möjliga rakningsresultat.

4. Du kanske inte har tryckt på pumpknappen tillräckligt många gånger.

Se till att det finns en patron i apparaten. Slå på apparaten, placera skärhuvudet mot huden och tryck på den gula pumpknappen på baksidan av Cool Skin. Börja föra rakhuvudena snabbt över huden med både raka och cirkelformade rörelser när tillräckligt med lotion har applicerats.

5. Rakhuvudena kan vara utslitna/rakhuvudena kanske inte fungerar som de ska.

Cool Skin bör fungera ordentligt igen när du har bytt ut rakhuvudena.

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?