Fråga

Hur länge varar epileringsresultatet?

Svar

Resultatet varar i upp till 3 veckor.

 

Innehöll det här dokumentet svar på dina frågor?

Ja Nej Måste prova

Ge oss dina synpunkter på den här vanliga frågan Vad hade vi kunnat göra för att bättre svara på din fråga?